Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu/srpnju 2016. godine u odnosu na juni/lipanj 2016. godine, manja je za 6,4%. U julu/srpnju 2016. godine, u odnosu na juli/srpanj 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 1,7%.

Prednacrt četverogodišnjeg Programa statističkih istraživanja od interesa za FBiH za period od 2017.-2020. godine

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je ovlašten da u skladu sa članom 18. Zakona o statistici („Službene novine Federacije BiH“ broj: 63/03 i 9/09) pripremi Nacrt četverogodišnjeg Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlaštenih tijela, ustanova Federacije Bosne i Hercegovine i ostalih korisnika, navedenih u članu 7. ovog Zakona. […]

Indeksi potrošačkih cijena u julu/srpnju 2016. godine

Potrošačke cijene u julu/srpnju 2016. godine niže su za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec . U julu/srpnju 2016. godine u odnosu na juli/srpanj 2015. godine, cijene su niže za 1.0% (godišnja deflacija).

Bruto domaći proizvod za I tromjesečje 2016. godine

Bruto domaći proizvod u Federaciji BiH za prvo tromjesečje 2016. godine, prema prvoj procjeni, realno je veći za 1,7 % u odnosu na isto tromjesečje 2015. godine.

Prosječne neto plaće (KM)

Prosječna neto plaća, juni 2016.g 834 KM
Prosječna bruto plaća, juni 2016.g 1.275 KM
Pokrivenost uvoza izvozom, januar-juni 2016.g 57,70%
Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama, 2015.g (prvi rezultati) 18.696.869 hilj.KM
Prisutno stanovništvo, 2015.g (procjena sredinom godine) 2.334.348

Kalendar publikovanja

POSLJEDNJA IZDANJA
Publikacije