Živjeti u BiH

Živjeti u BiH

 zubihlogolat

Serija panel anketa domaćinstava Bosne i Hercegovine “Živjeti u BiH” (ŽuBiH) prikuplja socio-ekonomske podatke na nivou pojedinca i na nivou domaćinstva za više od 3.000 domaćinstava iz urbanih i ruralnih područja oba entiteta Bosne i Hercegovine, Republike Srpske Federacije i Bosne i Hercegovine.  Uzorak je definisan tako da omogućuje analizu Bosne i Hercegovine kao cjeline, analizu na nivou entiteta, kao i po podjeli urbanih/ruralnih područja.  Uzorak panel ankete je pod-uzorak Ankete mjerenja životnog standarda (LSMS), koju je u 2001. godini provela Svjetska banka u saradnji sa statističkim institucijama.  Za panel anketu je izabrano i prenešeno otprilike pola domaćinstava anketiranih u LSMS-u.  Ova ista domaćinstva su anketirana u septembru 2002. godine i u septembru 2003. godine i po četvrti put u novembru 2004. godine.

Anketu su proveli Republički zavod za statistiku RS, Federalni zavod za statistiku i Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s Birks Sinclair (BSAL), Nezavisnim biroom za humanitarna pitanja (IBHI) i Institutom za socijalna i ekonomska istraživanja Univerziteta u Essex-u (ISER) uz financijsku podršku Ureda za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije (DFID). Četvrti talas ankete je jedna od aktivnosti koja podržava proces praćenja Srednjoročne razvojne strategije BiH (SRS BiH), koju sprovodi Ured za implementaciju i monitoring SRS BiH, Jedinice za ekonomsko planiranje i implementaciju SRS BiH (EPPU).

Podaci za ŽuBiH anketu su prikupljeni pomoću jednog upitnika.  Upitnik prikuplja podatke na nivou domaćinstva i na nivou pojedinca.  Podaci na nivou domaćinstva se tiču stambenog pitanja.  Podaci na nivou pojedinca uključuju demografske podatke, podatke o obrazovanju, zdravstvu, zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, finansijama i kreditima, migracijama i mišljenjima pojedinaca.

Serija panel anketa domaćinstava (SPAD – “ŽuBiH”) omogućava godišnje mjerenje promjena i spajanje podataka pojedinaca u periodu trajanja ankete da bi se procijenio uticaj promjena na životne standarde.  Jednokratni podaci ne mogu obezbijediti takvu vrstu praćenja promjena.

Za najefikasnije korištenje baze podataka preporučuje se da korisnici pročitaju svu prateću dokumentaciju.