Rukovodstvo

Rukovodstvo

Doc.dr. Emir Kremić, direktor
Telefon: +387 (33) 407 002
E-mail: [email protected]


Hasan Karačić, sekretar Zavoda
Telefon: +387 (33) 407 026
E-mail: [email protected]


Dijana Simanić, pomoćnica direktora za kabinet
Telefon: +387 (33) 407 015
E-mail: [email protected]