Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2023. godine u odnosu na novembar/studeni 2023. godine, manja je za 1,9%. U decembru/prosincu 2023. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 8,5%.

KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2024

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na teritoriji FBiH. Od 2006-2019 godine Anketa…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom 2023. godine u odnosu na oktobar/listopad 2023. godine, manja je za 0,8%. U novembru/studenom 2023. godine, u odnosu na novembar/studeni 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 6,2%.

ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2023

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) provode  anketu Godišnje istraživanje farmi 2023. (GIF). Anketa Godišnje istraživanje farmi 2023 (GIF) će se provesti na teritoriji cijele BiH u periodu od 01.12. do 15.12.2023. godine. Anketom Godišnje istraživanje…