SAOPĆENJE ZA JAVNOST

POČINJE ANKETA O POSLOVNIM I PRIVATNIM PUTOVANJIMA U BiH 2018  Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS)  u 2019. godini provode  drugi val Ankete o privatnim i poslovnim putovanjima (APPP) za 2018. godinu. APPP će se provesti…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju  2019. godine u odnosu na decembar/prosinac  2018. godine, veća je za 1,5%. U januaru/siječnju 2019. godine, u odnosu na januar/siječanj  2018. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 4,7%.

Održan sastanak direktora statističkih institucija

Dana, 28.01.2019.g. održan je sastanak direktora statističkih institucija u Agenciji za statistiku BiH na kojem je prisustvovao doc.dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku zajedno sa suradnicima. Teme sastanka odnosile su se na usaglašavanje prijedloga aktivnosti Twinning projekta kao i programiranje IPA 2019 Fonda . „Shodno dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji,…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu  2018. godine u odnosu na novembar/studeni  2018. godine, manja je za 3,8 %. U decembru/prosincu 2018. godine, u odnosu na decembar/prosinac  2017. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 1,8%.