ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019.  (GIF). Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je isto pripremljeno u skladu sa preporukama i…

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,   Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.   U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10  dana od…