Indeksi potrošačkih cijena u februaru/veljači 2024. godine

Potrošačke cijene u februaru/veljači 2024. godine porasle  su za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec. U februaru/veljači 2024. godine u odnosu na februar/veljaču 2023. godine, cijene su porasle za 1,1% (godišnja inflacija).