Investicije

Investicije

21.11.2018 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI

25.07.2018 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2017. GODINI – prvi rezultati

10.11.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BiH U 2016. GODINI

25.07.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2016. GODINI – prvi rezultati

31.05.2017 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH, 2007-2015. GODINA IMPLEMENTACIJA ESA 2010 METODOLOGIJE

10.11.2016 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI-Konačni rezultati

25.07.2016 INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI – prvi rezultati

10.11.2015 INVESTICIJE U 2014. GODINI – konačni podaci

24.07.2015 INVESTICIJE U 2014. GODINI – prvi rezultati

10.11.2014 INVESTICIJE U 2013. GODINI – konačni rezultati

25.07.2014 INVESTICIJE U 2013. GODINI – prvi rezultati