OSTVARENI PRINOSI JUŽNOG VOĆA I MASLINA U FEDERACIJI BiH U 2016.

13.1.3-pdf    13.1.3.xls

U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini ukupan prinos mandarina/mandarinki je porastao za 17,5%, limuna za 47,9%, smokve za 10,1% i maslina za 18,2% u odnosu na prethodnu godinu, prije svega zbog povećanja prinosa po stablu.