Potpisan Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za statistiku i Finansijsko-informatičke agencije

Direktor Federalnog zavoda za statistiku Emir Kremić i v.d. direktorica Finansijsko-informatičke agencije Irma Borovac potpisali su u Sarajevu Memorandum o saradnji ove dvije institucije.   Osnovni cilj potpisanog memoranduma je usklađivanje statističkog sistema u Federaciji BiH sa evropskom praksom i regulativama koje je Bosna i Hercegovina dužna implementirati u skladu…

Kantoni u brojkama

KANTONI U BROJKAMA 2021. GODINA Unsko-sanski kanton u brojkamaKanton Posavski u brojkamaTuzlanski kanton u brojkamaZenicko-dobojski kanton u brojkamaBosansko-podrinjski kanton u brojkamaSrednjobosanski kanton u brojkamaHercegovacko-neretvanski kanton u brojkamaZapadnohercegovacki kanton u brojkamaKanton Sarajevo u brojkamaKanton 10 u brojkama KANTONI U BROJKAMA 2020. GODINA Unsko -sanski kanton u brojkama Kanton Posavski u brojkama…