Upotreba IKT-a u domaćinstvima/kućanstvima i pojedinačno, 2021

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 17.5. do 2.6.2021. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima/kućanstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2021). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…