Prosječna mjesečna bruto i neto plaća i zaposlenost, X 2019.

Prosječna bruto plaća, X 2019.                1451 KM

Prosječna neto plaća, X 2019.                    942 KM

Prosječna neto plaća,VIII 2019.-X 2019.  931 KM

Broj zaposlenih osoba, X 2019.          536.291

Broj nezaposlenih osoba, X 2019.     308.214