Prirodno kretanje stanovništva-oktobar/listopad 2017. godine-prvi rezultati

Živorođeni                                 1.783
Umrli                                          1.745
Prirodni priraštaj                         38
Umrla dojenčad                             11
Broj zaključenih brakova        1.127
Broj razvedenih brakova            75
Vitalni indeks                               102

14.10-pdf