PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA (januar/siječanj 2017 godine-prvi rezultati)

14.1-pdf    14.1-xlsx

VITALNI DOGAĐAJI U F BiH, januar/siječanj 2017. godine

Živorođeni                           1.005

Umrli                                    1.827

Prirodni priraštaj                -822

Umrla dojenčad                         9

Br. zaključenih brakova       646

Br.razvedenih brakova           65

Vitalni indeks                           55