Prirodno kretanje stanovništva–za mjesec februar/veljača 2017. – prvi rezultati

Živorođeni                    1.406

Umrli                             1.921

Prirodni priraštaj         -515

Umrla dojenčad                 8

Br.zaključenih brakova 603

Br.razvedenih brakova    95

Vitalni indeks                     73

 

14.2