Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju/svibnju 2020. godine u odnosu na april/travanj 2019. godine, veća je za 2,8%. U maju/svibnju 2020. godine, u odnosu na maj/svibanj 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 16,3%.

KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS2020

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  od januara 2020. godine tokom cijele godine, provodi  redovno statističko istraživanje ”Anketa o radnoj snazi"(ARS2020). Anketa o radnoj snazi (ARS2020) je pripremljena u skladu sa preporukama Međunarodne organizacije rada (International…

”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2020

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 3.6. do 26.6.2020. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2020). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u aprilu/travnju 2020. godine u odnosu na mart/ožujak 2019. godine, manja je za 6,6%. U aprilu/travnju 2020. godine, u odnosu na april/travanj 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 19,1%.

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu/ožujku 2020. godine u odnosu na februar/veljaču 2019. godine, manja je za 9,8%. U martu/ožujku 2020. godine, u odnosu na mart/ožujak 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 13,0%.

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u februaru/veljači 2020. godine u odnosu na januar/siječanj 2019. godine, veća je za 0,5%. U februaru/veljači 2020. godine, u odnosu na februar/veljaču 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 0,1%.