Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 17.02.2020. godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti drugi val anketiranja domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi…

ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019.  (GIF). Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je isto pripremljeno u skladu sa preporukama i…