Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju 2020. godine u odnosu na decembar/prosinac 2019. godine, veća je za 4,7%. U januaru/siječnju 2020. godine, u odnosu na januar/siječanj 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 1,4%.

Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 17.02.2020. godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti drugi val anketiranja domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi…