Anketa o prihodima i uslovima života 2023

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 20.05. - 30.06.2023. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2023“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u…
1 2 3 47