”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2024

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 13.5. do 1.6.2024. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2024). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…

”Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima u BiH” 2024

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 15.4. do 11.5.2024. godine provodi  redovno statističko istraživanje ”Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima” (APPP 2023). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone Interview) što znači da će…