Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2020. godine u odnosu na novembar/studeni 2020. godine, veća je za 1,2%. U decembru/prosincu 2020. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 2,7%.

KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2021

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2021. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2021. godini (ARS 2021) na teritoriji FBiH. ARS 2021 je pripremljena…

Obavijest o izmjeni obrasca Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu

Federalni zavod za statistiku obaviještava da je obrazac „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2020. godinu“ izmijenjen u  dijelu finansijskih/financijskih prihoda, finansijskih/financijskih rashoda i troškova amortizacije, uglavnom, zbog uvođenja Međunarodnog standarda finansijskog/financijskog izvještavanja 16 Najmovi (MSFI 16). Izmijenjeni obrazac možete pronaći OVDJE.

Demant Federalnog zavoda za statistiku u vezi sa navodima u članku objavljenom na portalu Klix

U cilju istinitog i potpunog informisanja javnosti, a vezano za tvrdnje iznesene u  članku objavljenom na portalu Klix pod nazivom „FBiH frizirala podatke o ekonomskom padu: Ipak nismo bili drugi najbolji u Evropi“, od 04.01.2021. godine Federalni zavod za statistiku želi uputiti demanti na navedene tvrdnje.  U skladu sa Kodeksom…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u novembru/studenom 2020. godine u odnosu na oktobar/listopad 2020. godine, veća je za 1,7%. U novembru/studenom 2020. godine, u odnosu na novembar/studeni 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 2,0%.