Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2020. godine u odnosu na august/kolovoz 2020. godine, veća je za 5,2%. U septembru/rujnu 2020. godine, u odnosu na septembar/rujan 2019. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 1,1%.

Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024.

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024. U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 15  dana od dana postavljanja…