Indeksi potrošačkih cijena u junu/lipnju 2023. godine

Potrošačke cijene u junu/lipnju 2023. godine pale su za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec. U junu/lipnju 2023. godine u odnosu na juni/lipanj 2022. godine, cijene su porasle za 3,5% (godišnja inflacija).