Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju 2022. godine u odnosu na decembar/prosinac 2021. godine, manja je za 1,5%. U januaru/siječnju 2022. godine, u odnosu na januar/siječanj 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 2,9%.

Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 02.03.2022. godine do 02.05.2022., u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni…

Obavještenje o promjeni adrese rada Službe za statistiku za područje Kantona Sarajevo

Poštovani, Obavještavamo vas da je Služba za statistiku za područje Kantona Sarajevo dana 24.01.2022. godine preselila iz prostorija u ulici Titova 62 na novu adresu: Rustempašina broj 52 Ilidža – Prostorije Finansijsko-informatičke agencije (FIA). Ovom prilikom se zahvaljujemo gospođi Irmi Borovac, direktorici Finansijsko- informatičke agencije (FIA) na ustupanju prostorija.

Statistički obrasci za 2021. godinu-StatAneks i INV-01

Statistički obrasci “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2021. godinu (StatAneks)” i  "Godišnji izvještaj o investicijama za 2021. godinu (INV-01)", sa bar kodom, nalaze se u excel predlošku na web stranici Finansijsko-informatičke agencije zajedno sa ostalim vrstama godišnjih finansijskih izvještaja. Vezano za obrazac INV-01 obavještavamo poslovne subjekte da papirna forma…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u decembru/prosincu 2021. godine u odnosu na novembar/studeni 2021. godine, veća je za 2,9%. U decembru/prosincu 2021. godine, u odnosu na decembar/prosinac 2020. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 7,4%.