Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru/siječnju 2024. godine u odnosu na decembar/prosinac 2023. godine, veća je za 1,5%. U januaru/siječnju 2024. godine, u odnosu na januar/siječanj 2023. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 5,4%.

Obrasci statistike nacionalnih računa za 2023. godinu

Federalni zavod za statistiku obavještava poslovne subjekte da će podaci potrebni za obračun Bruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH za 2023.godinu, kao i za prošlu godinu,  biti obezbijeđeni kroz administrativne izvore podataka, a na osnovu dogovora i potpisanog Memoranduma o saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom (FIA).  Potrebni podaci će se prikupljati…