Anketa o prihodima i uslovima života 2023

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 20.05. - 31.07.2023. godine, u okviru statističkog istraživanja „Anketa o prihodima i uslovima života 2023“, na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uslovima života u…

”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2023

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 9.5. do 27.5.2023. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2023). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…

Posjeta učenika srednje Ekonomske škole Federalnom zavodu za statistiku

Danas su učenici srednje Ekonomske škole zajedno sa profesoricom  Indirom Zeković posjetili Federalni zavod za statistiku. Cilj posjete je bio da se upoznaju sa radom Zavoda kao  i sa statističkim procesom. Pomoćnik direktora za publicistiku i diseminaciju Šemso Šurković je prezentirao rad Zavoda: organizaciju Zavoda, način prikupljanja podataka, obradu i…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu/ožujku 2023. godine u odnosu na februar/veljaču 2023. godine, veća je za 1,3%. U martu/ožujku 2023. godine, u odnosu na mart/ožujak 2022. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 4,9%.

Bruto domaći proizvod za IV tromjesečje 2022. godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH u četvrtom tromjesečju 2022. godine, u odnosu na isto tromjesječje prethodne godine iznosi 1,8 %, prva je procjena Federalnog zavoda za statistiku. Značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u četvrtom tromjesečju 2022. godine zabilježen je u djelatnostima: Informacije i komunikacije (J)…