Izrada novog okvira uzorka za istraživanja baziranja na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 07.11.2022. do 28.11.2022.godine, (uz mogućnost produženja terenskog rada do 7 dana) u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje…

OBAVJEŠTENJE

Poštovani, Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2023. godinu. U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 8 dana od dana postavljanja…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2022. godine u odnosu na august/kolovoz 2022. godine, veća je za 2,0%. U septembru/rujnu 2022. godine, u odnosu na septembar/rujan 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 0,6%.

“Statistika poljoprivrede, ciljevi i izazovi”, 14.10.2022.g.- Ekonomski fakultet UNSA

Povodom 70 godina postojanja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu održana je panel sesija ”Statistika poljoprivrede, ciljevi i izazovi” koju je danas  organizirao Federalni zavod za statistiku u suradnji sa Ekonomskim fakultetom. “Ovom prilikom želim Ekonomskom fakultetu čestitati velikih 70. godina postojanja i djelovanja u sferi visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada čiji…

Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u augustu/kolovozu 2022. godine u odnosu na juli/srpanj 2022. godine, veća je za 0,2%. U augustu/kolovozu 2022. godine, u odnosu na august/kolovoz 2021. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, veća je za 0,6%.