Održan sastanak direktora statističkih institucija

Dana, 28.01.2019.g. održan je sastanak direktora statističkih institucija u Agenciji za statistiku BiH na kojem je prisustvovao doc.dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku zajedno sa suradnicima.

Teme sastanka odnosile su se na usaglašavanje prijedloga aktivnosti Twinning projekta kao i programiranje IPA 2019 Fonda .

Shodno dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji, intencija Federalnog zavoda za statistiku je da zajednički otpočnemo aktivnosti predviđene fondovima Evropske unije i time osnažimo ulogu statistike kao značajnog segmenta društvenog razvoja“- istakao je direktor Kremić.

Na ovom sastanku direktori statističkih institucija postigli su dogovor o zajedničkim prijedlozima, te dogovorili nastavak suradnje.

 Potpisuju Memorandum  Potpisivanje Memoranduma