Prva međunarodna statistička konferencija u BiH ICOS 2017

Prva međunarodna statistička konferencija – International Conference on Statistics (ICOS 2017) bit će održana 30. i 31. marta/ožujka 2017. u Sarajevu. Dvodnevna konferencija će okupiti naučnike, stručnjake i profesore iz BiH, regiona i svijeta, koji će kroz devet modula imati priliku predstaviti svoja istraživanja, rezultate analiza i inovativne pristupe u…

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH-pdf Federalni zavod za statistiku, uz naučnu i stručnu podršku istraživača sa američkog Univerziteta Harvard (Boston, SAD) u periodu decembar 2016 – decembar 2017. godine provodi istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH.Istraživanje ima za cilj prikupiti podatke…

Federalni zavod za statistiku potpisao Sporazum o saradnji sa Američkim univerzitetom u BiH

  Sarajevo, 21. novembar 2016 – Predsjednik Američkog univerziteta u BiH, g.Denis Prcić bio je u zvaničnoj posjeti Federalnom zavodu za statistiku. Tom prilikom direktor Federalnog zavoda za statistiku dr Emir Kremić i predsjednik AUBiH Denis Prcić potpisali su Sporazum o saradnji između ove dvije institucije. Federalni zavod za statistiku…