Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH

Istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH-pdf

anketaFederalni zavod za statistiku, uz naučnu i stručnu podršku istraživača sa američkog Univerziteta Harvard (Boston, SAD) u periodu decembar 2016 decembar 2017. godine provodi istraživanje o prehrambenim i životnim navikama odraslog stanovništva u BiH.Istraživanje ima za cilj prikupiti podatke koji će služiti za uspostavu sistema praćenja indikatora kvalitete življenja i prehrane u BiH, te za unapređenje kvalitete života stanovnika…