Bruto domaći proizvod

U 2014 Bruto domaći proizvod - tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM - konačnii rezultati BDP, IV tromjesječje 2015., stopa realnog rasta 2,4 % IV tromj.2015/IV tromj.2014 Ostvarene investicije za 2014 god. su 3.152.660.000 KM – konačni podaci
1 30 31 32