Robna razmjena sa inozemstvom FBiH za oktobar/listopad 2017.

Federacija BiH je za oktobar/listopad 2017. ostvarila izvoz u ukupnoj
vrijednosti 655.306 hilj./tis. KM, što je za 3.880 hilj./tis. KM ili 0,6%
manje u odnosu na septembar/rujan 2017., odnosno za 102.820
hilj./tis. KM ili 18,6% više u odnosu na oktobar/listopad prethodne
godine.
U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.127.549 hilj./tis. KM,
što je za 11.050 hilj./tis. KM ili 1,0% više u odnosu na septembar/rujan
2017., odnosno za 144.353 hilj./tis. KM ili 14,7% više u odnosu na
oktobar/listopad prethodne godine

U periodu januar – oktobar 2017. izvoz je prosječno rastao svaki
mjesec za 4,2%, a uvoz je prosječno rastao za 5,5%.
Učešće Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine za
oktobar/listopad 2017. je 65,5%, a u ukupnom uvozu 68,3%.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 58,1% što je za 0,9% manje u
odnosu na septembar/rujan 2017. kada je pokrivenost iznosila 59,0%.
Trgovinski deficit Federacije BiH za oktobar/listopad 2017. iznosi
472.242 hilj./tis. KM.

—>16.1.10-pdf