Godišnje istraživanje farmi (GIF) 2017

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) u 2017. godini provode Godišnje istraživanje farmi (GIF).

Godišnje istraživanje farmi će se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine provesti u periodu od 04. 12. do 17. 12. 2017. godine.

Anketiranje uzorkom izabranih domaćinstava, izvršiti će akreditirani anketari.

Svrha ankete je prikupljanje osnovnih informacija o poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, te cijenama zemljišta i rente u referentnom periodu. Prikupljeni podaci će omogućiti testiranje evropske i međunarodne metodologije o strukturi poljoprivrednih gazdinstava. Pored toga, biće moguće poređenje BiH sa zemljama regije i EU obzirom da se po prvi puta primjenjuje nacin prikupljanja podataka koji je praksa u svim zemljama.

Za vašu kooperativnost i razumijevanje unaprijed se zahvaljujemo.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će, u skladu sa odredbama članovima 36-42 Zakona o statistici Federacije BiH (Službene novine FBiH br. 63/03 i 9/09), biti korišteni isključivo u statističke svrhe.

Skini obavijest o  GIF 2017