PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA za mjesec mart/ožujak 2017. godine-prvi rezultati

Živorođeni                    1.556

Umrli                             1.869

Prirodni priraštaj         -313

Umrla dojenčad                 16

Br.zaključenih brakova 676

Br.razvedenih brakova    113

Vitalni indeks                     83

14.3-pdf    14.3-xlsx