Indeksi potrošačkih cijena u januaru/siječnju 2017. godine-ispravka

Potrošačke cijene u januaru/siječnju 2017. godine, više su za 1.3% u odnosu na prethodni mjesec.

U januaru/siječnju 2017.godine u odnosu na januar/siječanj 2016. godine, cijene su više za 0.8% (godišnja inflacija).

7.1.1 Ispravka-pdf    7.1.1 – ispravka-xls