GLAVNI ZADACI FEDERALNOG ZAVODA ZA STATISTIKU

Na osnovu zakona o federalnim minisrarstvima i drugim tijelima („Sl.Novine FBiH“, br.8/95, 9/96), 21.04.1997. godine formiran je Federalni zavod za statistiku.

Zakon o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima

Zakon statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FBiH br.63/03 i 9/09)

Organiziranje i provođenje statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, kao i organizacija i rad statističke službe, regulirana je Zakonom o statističkim istraživanjima u FBiH. Prema ovom zakonu Federalni zavod za statistiku je nosilac statističke funkcije i obavezan je da prikuplja, proizvodi, arhivira, štiti, analizira i diseminira statističke podatke.

Pored toga Federalni zavod za statistiku izvršava i zadatke koji se odnose na organizaciju i vođenje statističkih istraživanja:

–          priprema prijedloge za provođenje statističkih istraživanja,

–          priprema prijedloge za Program statističkih istraživanja u suradnji sa ostalim kompetentnim institucijama odgovornim za rad u oblasti statistike,

–          determiniše jednoobraznu bazu metodologija za provođenje statističkih istraživanja u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima,

–          organizira i obezbjeđuje davanje i razmjene statističkih podataka i informacija sa ostalim institucijama i korisnicima  podataka,

–          radi na razvoju tehnika i metoda zaštite podataka.