MJESEČNI INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU-NOVEMBAR / STUDENI 2016.

4-11-pdf    4-11-xls Ukupan broj dolazaka turista u novembru/studenom 2016. godine iznosio je 42.642 što je za 12,9% više u odnosu na ovembar/studeni 2015. godine, a u odnosu na oktobar/listopad 2016. godine manje je za 44,9%. Učešće domaćih turista je 38,0%, a stranih turista 62,0%. Ukupan broj noćenja turista u novembru/studenom…