Indeks obima industrijske proizvodnje

Indeks obima industrijske proizvodnje Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u septembru/rujnu 2016. godine u odnosu na august/kolovoz  2016. godine, manja je za 0,2%.. U septembru/rujnu 2016. godine, u odnosu na septembar/rujan 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 0,4%.…

Indeks obima industrijske proizvodnje

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine u julu/srpnju 2016. godine u odnosu na juni/lipanj 2016. godine, manja je za 6,4%. U julu/srpnju 2016. godine, u odnosu na juli/srpanj 2015. godine, industrijska proizvodnja u Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagođena, manja je za 1,7%.

Prezentacija za medije o konačnim rezultatima Popisa stanovništva 2013

Federalni zavod za statistiku je dana 01.07.2016. godine u 11 sati održao prezentaciju za medije o konačnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u BiH 2013. godine. Prisutni su informirani o hronološkim aktivnostima Federalnog zavoda za statistiku vezanim za Popis a nakon toga su prezentirani podaci za nivo Federacije, kantona…