”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2023

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 9.5. do 27.5.2023. godine provodi  redovno statističko istraživanje ”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” (IKT – D 2023).

Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone Interview) što znači da će ovlaštene osobe, u ime Federalnog zavoda za statistiku u navedenom periodu putem telefona tražiti jednu osobu iz vašega domaćinstva, starosti od 16 do 74 godine, koja bi odgovorila na pitanja o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija za prva tri mjeseca 2023. godine. Za osobe koje nisu koristile informaciono-komunikacijskih tehnologije prikupljaju se informacije o razlozima nekorištenja računara i interneta.

Svrha ovog anketnog istraživanja jeste da se dobiju podaci o upotrebi i zastupljenosti informaciono-komunikacijskih tehnologija od strane domaćinstava i pojedinaca u BiH i Federaciji BiH.

Ljubazno Vas molimo da Vašim odgovorima doprinesete da informacije  prikupljene putem Ankete posluže za dobijanje kvalitetnih podataka o upotrebi i zastupljenosti informaciono-komunikacijskih tehnologija u Federaciji BiH i BiH.

U skladu s odredbama Zakona o statistici u Federaciji BiH, čl. 36-42 („Sl. novine Federacije BiH” br. 63/03 i 9/09) prikupljeni podaci su povjerljivi i isti će biti korišteni isključivo u statističke svrhe i objavljeni u agregiranom obliku.

Unaprijed se zahvaljujemo svim učesnicima za razumijevanje i suradnju u provođenju ove važne statističke aktivnosti.