Indeksi potrošačkih cijena u januaru/siječnju 2021. godine

Potrošačke cijene u januaru/siječnju  2021. godine, porasle su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. U januaru/siječnju  2021. godine u odnosu na januar/siječanj  2020. godine, cijene su pale za 1,6% (godišnja deflacija).