Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024.

Poštovani,

Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za period 2021.-2024.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 15  dana od dana postavljanja Nacrta Programa na web stranicu Federalnog zavoda za statistiku (17.09.2020.), dostavite eventualne komentare na isti.

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Federalnog zavoda za statistiku [email protected]