Godišnji Bruto domaći proizvod u 2019. godini – prvi rezultati

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2019. godinu iznosi 23.130.774  hiljada KM i nominalno je veći za 5,2% u odnosu na 2018. godinu. Godišnja stopa realnog rasta BDP-a u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 2,6%.