Indeksi potrošačkih cijena u aprilu/travnju 2020. godine

Potrošačke cijene u aprilu/travnju 2020. godine, pale su za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec. U aprilu/travnju 2020. godine u odnosu na april/travanj  2019. godine, cijene su pale za 1,0% (godišnja deflacija).