Indeksi potrošačkih cijena u oktobru/listopadu 2019. godine

Potrošačke cijene u oktobru/listopadu 2019. godine, više su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. U oktobru/listopadu 2019. godine u odnosu na oktobar/listopad 2018. godine, cijene su više za 0,1% (godišnja inflacija).