Objavljeni međunarodni naučni radovi o prehrambenim navikama stanovništva FBiH

U toku protekle godine, Federalni zavod za statistiku objavio je tri naučna rada u međunarodnim žurnalima, koristeći podatke iz Pilot-ankete o prehrambenim navikama odrasle populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine koja je provedena u 2017/2018 godini.

Objavljene tekstove možete preuzeti na slijedećim linkovima:

     1. Feasibility and sustainability of dietary surveillance, Bosnia and Herzegovina

     2. Demographic and socio-economic predictors of diet quality among adults in Bosnia and Herzegovina

     3. Fueling an epidemic of non-communicable disease in the Balkans: a nutritional survey of Bosnian adults

Napomena: Ukoliko želite da Vam pošaljemo tekstove u cjelini  možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected].