Prirodno kretanje stanovništva, VII 2018. – prvi rezultati

Živorođeni                   1656

Umrli                            1593

Prirodni priraštaj          63

Zaključeni brakovi     1413

Razvedeni brakovi      101

Vitalni indeks              104