SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom učestalih poziva građana koji se odnose na upite o provođenju ankete o radioaktivnom uticaju kucanskih aparata i podzemnim vodama, kao i činjenice da se prilikom kontaktiranja ispitanika pozivaju na Federalni zavod za statistiku, obavještavamo javnost da provođenje navedene ankete nije u nadležnosti Federalnog zavod za statistiku.

Federalni zavod za statistiku, u cilju adekvatnog informisanja javnosti, želi obavjestiti građanstvo da prije provođenja anketa uredno obavještava načelnike općina i policijske uprave o aktivnostima koje će se u određenom periodu provoditi na teritoriji njihovih općina.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljaju anketari, uredno akreditovani i ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku, koji tom prilikom uredno uručuju pismo za domaćinstvo kojim se objašnjavaju razlozi izbora konkretnog domaćinstva, te ciljevi predmetne ankete.

Napominjemo da Federalni zavod za statistiku isključivo provodi ankete u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BIH.

S toga tvrdnje da Federalni zavod za statistiku provodi navedenu anketu nisu istinite.