TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, IV tromjesečje 2016.

10.3.4-pdf    10.3.4-xlsx

Federalni zavod za statistiku u ovom saopćenju objavljuje prvu procjenu bruto domaćeg proizvoda (BDP) za četvrto tromjesečje 2016. godine.

Tromjesečni BDP ukazuje na kratkoročna privredna/gospodarska kretanja, te je stoga korisno sredstvo za ekonomske analize i politike.

Realni rast BDP-a u četvrtom tromjesečju 2016. godine u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine iznosi 3,3%.