PRIKUPLJANJE KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJA MLIJEČNIH PROIZVODA, NOVEMBAR/STUDENI 2016.

13-5-11-pdf    13-5-11-xls

Ukupna količina prikupljenog kravljeg mlijeka u novembru/studenom 2016. u odnosu na novembar/studeni 2015. manji je za 1,2%, a u poređenju sa prosjekom 2015. manji je za 8,6%.

Sadržaj mliječne masti u novembru/studenom 2016. u odnosu na novembar/studeni 2015. ostao je isti, a u odnosu na prosjek 2015. veći je za 2,8%. Sadržaj proteina u novembru/studenom 2016. u odnosu na novembar/studeni 2015. veći je za 0,5%, a u odnosu na prosjek 2015. veći je za 2,2%.

U novembru/studenom 2016. u odnosu na novembar/studeni 2015. povećanje je zabilježeno kod proizvodnje fermentisanih mliječnih proizvoda za 4,1%, dok je smanjenje zabilježeno kod proizvodnje mlijeka za piće za 20,3%, pavlake/vrhnja za 11,2%, kajmaka za 12,5%, maslaca/putera za 11,2% i kravljeg sira za 0,1%.

U odnosu na prosjek 2015. smanjenje je zabilježeno kod proizvodnje mlijeka za piće za 26,0%, pavlake/vrhnja za 13,6%, kajmaka za 19,7%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 5,1%, maslaca/putera za 2,5% i kravljeg sira za 4,2%.