SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Federalni zavod za statistiku FBiH, zajedno sa druge dvije statističke institucije u Bosni i Hercegovini, učestvovao je u pripremi i provedbi popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013.godine.

Nakon provedenog terenskog rada, tri statističke institucije nastavljaju zajednički rad na kontroli, analizi i obradi popisne građe u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstva i stanovima u BiH 2013.godine, zakonima o statistici,  kao i „Protokolom o zaštiti podataka“ potpisanim od strane sve tri statističke institucije.

U skladu sa zakonom određenom nadležnošću i redovnim aktivnostima koje je preduzimao Federalni zavod za statistiku u proteklom periodu objavljivani su određeni preliminarni rezultati za koje je uvijek jasno isticano da su podložni promjenama i da kao takvi ne mogu biti pravna osnova za donošenje bilo kakve formalne odlukeod strane organa uprave.U službene svrhe moći će biti korišteni isključivo konačni rezultati Popisa, utvrđeni i službeno objavljeni od strane statističkih institucija u  Zakonom  o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine predviđenom roku – najkasnije do 01. 07. 2016. godine.

U cilju ostvarenja navedenih aktivnosti Federalni zavod za statistiku je aktivno učestvovao na svim zakazanim sastancima, kako od strane organa vlasti u Bosni i Hercegovini, tako i odmeđunarodnih organizacija; na prvom sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i BiH održanom u Briselu 17.12.2015. godine Federalni zavod za statistiku je iskazao svoj pozitivan stav o prihvatanju IMO preporuka, što je istovremeno i stav Popisnog biroa Federalnog zavoda za statistiku.

U periodu od 01. -04.02.2016. godine održana je 22. misija Međunarodne monitoring operacije (IMO tim-a) sa predstavnicima tri statističke institucije BiH, i tom prilikom razgovaralo se o provedenim aktivnostima u protekloj godini (2015.), tj. nakon 21. IMO misije koja je održana od 24. -27.02. 2015. godine.

U skladu sa članom 28., u vezi sa članom 20. Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.godine („Službeni glasnik BiH“, br. 10/12 i 18/13), Federalni zavod za statistiku očekuje usvajanje Prijedloga Jedinstvenog programa za obradu podataka, koji predstavlja osnov za dalji nastavak aktivnosti na obradi i objavi konačnih rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Preuzmite članak