Bruto domaći proizvod

U 2014 Bruto domaći proizvod – tekuće cijene 17.813.292.000 KM -konačni rezultatii

Bruto domaći proizvod po stanovniku 6.218 KM – konačnii rezultati

BDP, IV tromjesječje 2015.,

stopa realnog rasta 2,4 %

IV tromj.2015/IV tromj.2014

Ostvarene investicije za 2014 god. su 3.152.660.000 KM – konačni podaci