INVESTICIJE U STALNA SREDSTVA U FEDERACIJI BIH U 2015. GODINI-Konačni rezultati

11-2-pdf   11-2-xls Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2015. godinu iznosi 2.783.036 hiljada KM. U odnosu na 2014. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2015. godini su manje za 11,7%. Posmatrano prema djelatnosti investitora najveće učešće u ostvarenim investicijama u 2015. godini je zabilježeno…