”Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno” 2023

Obavještavamo vas da Federalni zavod za statistiku, u suradnji sa Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS,  u periodu od 9.5. do 27.5.2023. godine provodi  redovno statističko istraživanje ''Upotreba informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno'' (IKT - D 2023). Anketa se provodi CATI metodom (Computer Assisted Telephone…

Posjeta učenika srednje Ekonomske škole Federalnom zavodu za statistiku

Danas su učenici srednje Ekonomske škole zajedno sa profesoricom  Indirom Zeković posjetili Federalni zavod za statistiku. Cilj posjete je bio da se upoznaju sa radom Zavoda kao  i sa statističkim procesom. Pomoćnik direktora za publicistiku i diseminaciju Šemso Šurković je prezentirao rad Zavoda: organizaciju Zavoda, način prikupljanja podataka, obradu i…