Izrada novog okvira uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima

Obavještavamo javnost u Federaciji BiH da će se, počevši od 17.02.2020. godine, u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“ na teritoriji Federacije BiH provesti drugi val anketiranja domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka. Anketiranje će provoditi…