ANKETA GODIŠNJE ISTRAŽIVANJE FARMI 2019

Statističke institucije u Bosni i Hercegovini (Agencija za statistiku BiH, Federalni zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku RS) i u 2019. godini provode anketu Godišnje istraživanje farmi 2019.  (GIF). Podaci dobijeni u ovom istraživanju uporedivi su na međunarodnom nivou, jer je isto pripremljeno u skladu sa preporukama i…

OBAVJEŠTENJE

Poštovani,   Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2020. godinu.   U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 10  dana od…

Prosječna mjesečna bruto i neto plaća i zaposlenost, VI 2019.

Prosječna mjesečna bruto i neto plaća i zaposlenost, VI 2019. Prosječna bruto plaća, VI 2019.               1.400 KM Prosječna neto plaća, VI 2019.                    911 KM Prosječna neto plaća, IV 2019.-VI 2019.   925 KM Broj zaposlenih osoba, VI 2019.          533.480 Broj nezaposlenih osoba, V 2019.     308.443